Teksti suurus:

Otepää Vallavolikogu 19. septembri 2019. a määruse nr 15 „Üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ muutmine

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 10.01.2023, 6

Otepää Vallavolikogu 19. septembri 2019. a määruse nr 15 „Üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ muutmine

Vastu võetud 22.12.2022 nr 13

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 alusel.

§ 1.   Otepää Vallavolikogu 19. septembri 2019. a määruse nr 15 „Üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ § 2 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:
„(4) Iga hoolekogu liige võib olla hoolekogus kuni kaks järjestikust perioodi.“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Pullerits
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json