HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Taotluse vormi kinnitamine

Taotluse vormi kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:13.02.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 10.02.2015, 16

  Taotluse vormi kinnitamine

  Vastu võetud 03.02.2015 nr 6

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, Rae Vallavolikogu 16. septembri 2014 määruse nr 11 “Rae valla hallatavate lasteaia ja lastehoiu tasude määrad ja maksmise kord“ alusel.

  § 1.  Kinnitada Rae valla hallatavate lasteaia ja lastehoiu tasude määrad ja maksmise korra rakendamiseks Rae valla koolieelse lasteasutuse soodustuse taotluse vorm vastavalt lisale 1.

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Rae vallavalitsuse 07.02.2012 määrus nr 12 „Lasteaiatasu soodustuse taotluse esitamise tingimuste ja taotluse vormi kinnitamine“.

  § 3.  Avalikustada käesolev määrus Rae Vallavalitsuses ja Rae valla veebilehel.

  § 4.  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

  Mart Võrklaev
  Vallavanem

  Martin Minn
  Vallasekretär

  Lisa Lisa 1

  /otsingu_soovitused.json