Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2006 määruse nr 27 "Tänavakaubanduse kord kauplemiseks linnaosa valitsuse müügipileti alusel ja müügipileti hinnad" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.02.2016
Avaldamismärge:RT IV, 10.02.2016, 4

Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2006 määruse nr 27 "Tänavakaubanduse kord kauplemiseks linnaosa valitsuse müügipileti alusel ja müügipileti hinnad" muutmine

Vastu võetud 28.01.2016 nr 6

Määrus kehtestatakse kaubandustegevuse seaduse § 17 lõike 4 ja § 18 lõike 5 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2006 määruses nr 27 „Tänavakaubanduse kord kauplemiseks linnaosa valitsuse müügipileti alusel ja müügipileti hinnad" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõna „jaanuariks" sõnaga „märtsiks";

2) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) toidukaupadega kauplemisel andmed majandustegevusteate või tegevusloa kohta toiduseaduse tähenduses. Kui linnaosa valitsus otsustab anda müügipileti taotlejale, kellel ei ole taotluse esitamise ajal veel tegevusluba, esitab müüja andmed tegevusloa kohta hiljemalt viis tööpäeva enne müügipileti kehtivusaja algust;";

3) paragrahvi 7 lõike 1 punktis 1 asendatakse arv „1,30" arvuga „2,00";

4) paragrahvi 7 lõike 1 punktis 2 asendatakse arv „9,60" arvuga „10,00";

5) paragrahvi 7 lõike 1 punktis 3 asendatakse arv „32" arvuga „32,00";

6) paragrahvi 7 lõike 1 punktis 4 asendatakse arv „10" arvuga „15,00";

7) paragrahvi 7 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõnad „1 euro päev" sõnadega „2,00 eurot päev";

8) paragrahvi 7 lõike 1 punktis 6 asendatakse sõnad „1 euro päev" sõnadega „2,00 eurot päev";

9) paragrahvi 7 lõike 1 punktis 7 asendatakse arv „3,20" arvuga „5,00";

10) paragrahvi 7 lõike 1 punktis 8 asendatakse arv „3,20" arvuga „5,00";

11) paragrahvi 7 lõike 1 punktis 9 asendatakse arv „3,20" arvuga „5,00";

12) paragrahvi 7 lõike 1 punktis 10 asendatakse arv „6,40" arvuga „10,00";

13) paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Linnaosa valitsuse väljastatava tänavakaubanduse (v.a kandekaubandus) müügipileti hind on:

1) kuni 9 m2 müügikoha puhul 20 eurot päev;

2) üle 9 m2 müügikoha puhul 30 eurot päev.".

Kalev Kallo
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json