Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Lüganuse valla 2018. a eelarve vastuvõtmine

Lüganuse valla 2018. a eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:13.02.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 10.02.2018, 5

  Lüganuse valla 2018. a eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 07.02.2018 nr 13

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Lüganuse valla 2018. aasta eelarve (lisatud):

   
    1) põhitegevuse tulud kokku 10 787 514,00 eurot;
    2) põhitegevuse kulud kokku 10 681 525,86 eurot;
    3) investeerimistegevus kokku -1 568 887,81 eurot;
    4) finantseerimistegevus kokku 681 415 eurot;
    5) likviidsete varade muutus kokku -781 484,67eurot.

  § 2.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01.jaanuarist 2018. a.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Enno Vinni
  vallavolikogu esimees

  Lisa  Lüganuse valla 2018 eelarve

  Lisa 1 Seletuskiri

  /otsingu_soovitused.json