HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Vastseliina Lasteaia arengukava aastateks 2018-2022 kinnitamine

Vastseliina Lasteaia arengukava aastateks 2018-2022 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 10.02.2018, 18

Vastseliina Lasteaia arengukava aastateks 2018-2022 kinnitamine

Vastu võetud 17.01.2018 nr 16

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 ja Vastseliina Lasteaia põhimääruse § 6 lg 13, Vastseliina Lasteaia pedagoogilise nõukogu 17.10.2017 otsuse nr 1-6/21 ja Vastseliina Lasteaia hoolekogu 16.10.2017 otsuse nr 17-7/2 alusel.

§ 1.   Arengukava

  Kinnitada Vastseliina Lasteaia arengukava aastateks 2018-2022 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aare Hollo
volikogu esimees

Lisa Vastseliina Lasteaia arengukava aastateks 2018-2022

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json