HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse töötajate töötasu alammäärad

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.02.2018, 22

Koolieelse lasteasutuse töötajate töötasu alammäärad

Vastu võetud 17.01.2018 nr 17
Rakendatakse alates 01.01.2018.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Võru valla hallatavate koolieelsete lasteasutuste (edaspidi koos haridusasutus) töötajate töö tasustamise alused.

§ 2.   Koolieelse lasteasutuse töötaja töötasu

  (1) Direktori töötasu määrab vallavanem, töötaja töötasu määrab direktor.

  (2) Lasteaiaõpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamisel on:
  1) alates 1. jaanuarist 2018 vähemalt 85% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast (edaspidi töötasu alammäär);
  2) alates 1. jaanuarist 2019 vähemalt 90% ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal vähemalt 100% töötasu alammäärast.

  (3) Nõuetele vastava kvalifikatsiooniga logopeedi ja eripedagoogi töötasu alammäär täistööajaga töötamisel on võrdne lasteaiaõpetaja töötasu alammääraga.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Orava vallavolikogu 14.08.2017 määrus nr 4 „Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kehtestamine“, Võru Vallavolikogu 14.06.2017 määrus nr 56 „Koolieelse lasteasutuse töötajate töötasu alammäärad“.

§ 4.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse 1. jaanuarist 2018.

Aare Hollo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json