Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla arengukava 2019 - 2025

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.02.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 10.02.2021, 2

Põhja-Sakala valla arengukava 2019 - 2025

Vastu võetud 28.01.2021 nr 125

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 7 ja paragrahvi 372 lõike 7 alusel.

§ 1.   Põhja-Sakala valla arengukava

  Kehtestada Põhja-Sakala valla arengukava aastateks 2019 – 2025 (Lisa 1), s.h on Põhja-Sakala valla profiil (Lisa 2).

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Põhja-Sakala Vallavolikogu 15.10.2018 määrus nr 56 „Põhja-Sakala valla arengukava ja eelarvestrateegia“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Aino Viinapuu
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Põhja-Sakala valla arengukava 2019-2025

Lisa 2 Põhja-Sakala valla profiil

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json