Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Lääne-Harju valla 2021. aasta 1. lisaeelarve

Lääne-Harju valla 2021. aasta 1. lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:13.02.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 10.02.2021, 7

  Lääne-Harju valla 2021. aasta 1. lisaeelarve

  Vastu võetud 08.02.2021 nr 4

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 alusel ning arvestades Lääne-Harju Vallavolikogu 22.12.2020 määrust nr 18 „Lääne-Harju valla 2021. aasta eelarve“.

  § 1.   Võtta vastu Lääne-Harju valla 2021. aasta 1. lisaeelarve (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Külli Tammur
  vallavolikogu esimees

  Lisa Lääne-Harju valla 2021. aasta 1. lisaeelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json