Teksti suurus:

Rapla Vallavalitsuse 25. veebruari 2019 määruse nr 12 „Kaiu Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Rapla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.02.2023
Avaldamismärge:RT IV, 10.02.2023, 1

Rapla Vallavalitsuse 25. veebruari 2019 määruse nr 12 „Kaiu Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 06.02.2023 nr 3

Määrus kehtestatakse Rapla Vallavolikogu 21. juuni 2021 otsuse nr 40 „Kaiu Lasteaia Triinutare liitmine Kaiu Põhikooliga ja Kaiu Muusikakooli tegevuse lõpetamine“ punkti 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Rapla Vallavalitsuse 25. veebruari 2019 määruses nr 12 „Kaiu Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt::

„Kaiu Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord“;
  2) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõna „Põhikooli“ sõnaga „Kooli“.

Gert Villard
vallavanem

Ülle Eesik-Pärn
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json