Teksti suurus:

Lääneranna Vallavalitsuse 13.04.2022. a määruse nr 4 "Pädevuse delegeerimine" muutmine

Väljaandja:Lääneranna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.02.2023
Avaldamismärge:RT IV, 10.02.2023, 2

Lääneranna Vallavalitsuse 13.04.2022. a määruse nr 4 "Pädevuse delegeerimine" muutmine

Vastu võetud 01.02.2023 nr 3

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Lääneranna Vallavalitsuse 13.04.2022. a määrust nr 4 "Pädevuse delegeerimine“ muudetakse järgmiselt:
  1) Määruse paragrahvi 1 täiendatakse järgmise lõikega:
„(4) Delegeerida Keskkonnaministri 09.07.2015. a määruse nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid" § 3 alusel puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise otsustamise ehitusspetsialistile. Puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastab ehitusspetsialist oma otsusega.“

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ingvar Saare
vallavanem

Cariina Pähk
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json