Teksti suurus:

Maardu Linnavolikogu 26.11.2019 määruse nr 56 „Maardu linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord“ muutmine

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.02.2023
Avaldamismärge:RT IV, 10.02.2023, 5

Maardu Linnavolikogu 26.11.2019 määruse nr 56 „Maardu linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 31.01.2023 nr 32
, rakendatakse alates 01.02.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Maardu Linnavolikogu 26.11.2019 määruses nr 56 „Maardu linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord“ tehakse järgmised muudatused:

  (1) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse arv „90“ arvuga „110“;

  (2) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse arv „140“ arvuga „160“;

  (3) paragrahvi 10 pealkirjas ja lõikes 1 asendatakse sõnad „Koolialguse toetus“ sõnaga „Koolitoetus“;

  (4) paragrahvi 10 lõike 1 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) laps läheb esimesse kuni kuuendasse klassi;“;

  (5) paragrahvi 10 lõike 3 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) teise kuni kuuendasse klassi mineva lapse puhul 50 eurot.“;

  (6) paragrahvi 13 lõikes 3 asendatakse arv „50“ arvuga „70“;

  (7) paragrahvi 20 lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Taotlus korra paragrahvides 2 ja 3 nimetatud toetuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt kulude tegemise aastale järgneva aasta 15. jaanuariks.“;

  (8) paragrahvi 21 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „korra” tekstiosaga „§ 10 lõikes 1,“.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.02.2023.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json