Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Pädevuse delegeerimine

Väljaandja:Lääneranna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.04.2023
Avaldamismärge:RT IV, 10.02.2023, 10

Pädevuse delegeerimine

Vastu võetud 13.04.2022 nr 4
RT IV, 20.04.2022, 3
jõustumine 23.04.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.09.2022RT IV, 16.09.2022, 1319.09.2022
01.02.2023RT IV, 10.02.2023, 213.02.2023

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4 alusel.
[RT IV, 16.09.2022, 13 - jõust. 19.09.2022]

§ 1.   Pädevuse delegeerimine

  (1) Delegeerida Lääneranna Vallavolikogu 10. veebruari 2022. a määruse nr 12 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ § 22 lõike 1 punkti 1 alusel sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramine või sellest keeldumise otsustamine hariduse, kultuuri ja sotsiaalosakonnale. Toetuse maksmise või selle maksmisest keeldumise vormistab hariduse, kultuuri ja sotsiaalosakonna juhataja oma otsusega.

  (2) Delegeerida Lääneranna Vallavolikogu 10. veebruari 2022. a määruse nr 13 „Sotsiaalteenuste osutamise kord“ § 4 lõike 5 alusel sotsiaalteenuste määramine või sellest keeldumise otsustamine hariduse, kultuuri ja sotsiaalosakonnale. Teenuse osutamise või selle maksmisest keeldumise vormistab hariduse, kultuuri ja sotsiaalosakonna juhataja oma otsusega.

  (3) Delegeerida Lääneranna Vallavolikogu 07. oktoobri 2021. a määruse nr 127 „Lääneranna valla jäätmehoolduseeskiri“ § 19 lõike 7 alusel korraldatud jäätmeveost hooajaliselt, 1. novembrist kuni 30. aprillini, kui kinnistut kasutatakse suvilana, vabastamise otsustamine heakorra- ja keskkonnaspetsialistile. Jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveost vabastamise otsustab heakorra- ja keskkonnaspetsialist oma otsusega.

  (4) Delegeerida Keskkonnaministri 09.07.2015. a määruse nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid" § 3 alusel puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise otsustamise ehitusspetsialistile. Puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastab ehitusspetsialist oma otsusega.
[RT IV, 10.02.2023, 2 - jõust. 13.02.2023]

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json