Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Emmaste Vallavalitsuse (ametiasutusena) palgajuhend

Emmaste Vallavalitsuse (ametiasutusena) palgajuhend - sisukord
  Väljaandja:Emmaste Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 10.03.2017, 3

  Emmaste Vallavalitsuse (ametiasutusena) palgajuhend

  Vastu võetud 27.02.2017 nr 57

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 36 ja avaliku teenistuse seaduse § 63 lg 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Emmaste Vallavalitsuse (ametiasutusena) palgajuhend vastavalt lisale nr 1.

  § 2.   Kinnitada teenistujate põhipalga ja põhitöötasumäärad vastavalt lisale nr 2.

  § 3.   Tunnistada kehtetuks Emmaste Vallavalitsuse 31.01.2013 määrus nr 69“ Emmaste Vallavalitsuse (ametiasutusena) palgajuhend.

  § 4.   Määrust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2017.

  Ülo Kikas
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Emmaste Vallavalitsuse (ametiasutusena) palgajuhend

  Lisa 2 Teenistujate põhipalga ja -töötasumäärad

  /otsingu_soovitused.json