ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.03.2018, 1

Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad

Vastu võetud 01.03.2018 nr 1

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekandeseaduse § 133 lg 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Vinni vallas.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse:
  1) Vabariigi Valitsuse kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm, mis on 18 m² üldpinda iga pereliikme kohta ja lisaks 15 m² perekonna kohta;
  2) üksi elavate pensionäride ning puuduva töövõimega inimestele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m2
  3) eluruumi üldpind, kui tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga
  4) Eluruumide alaliste kulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüa poolt esitatud arve alusel. Eluasemekulude tasumisel tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse arvestamisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahenditest.

§ 2.   Toimetulekutoetuse vahenditest kompenseerimisele kuuluvate eluruumi alalised kulud

  Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude piirmäärad on järgmised:
  1) üür - kuni 4 eurot 1 m² kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu – kuni 2 eurot 1 m² kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 2 eurot 1 m² kohta kuus;
  4) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugküttega eluruumi puhul – kuni 4 eurot 1 m² kohta kuus;
  5) kaugkütteta (ahi-, gaasi- ja elektriküttega eluruum) – kuni 4 eurot 1 m² kohta kuus kütteperioodil (kütteperiood 01.09-31.05). Juhul kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
  6) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus – kuni 25 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 15 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu - kuni 35 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 17 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  8) majapidamisgaasi maksumus - kuni 15 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 10 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus. Balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu ka järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni.
  9) maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,15 eurot 1 m2 kohta kuus;
  10) hoonekindlustuse kulu – kuni 0.50 eurot 1 m² kohta kuus;
  11) olmejäätmete veotasu - ühes kuus kuni 5 eurot ühe pereliikme kohta.

§ 3.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Vinni Vallavolikogu 25.02.2016 a määrus nr 10 ”Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad”;
  2) Rägavere Vallavolikogu 04.03.2015 määrus nr 24“ Toimetulekutoetuse määramiseks alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“;
  3) Rägavere Vallavolikogu 24.11.2010 määrus nr 26“ Toimetulekutoetuse määramiseks alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“;

Meelis Maine
Esimees

/otsingu_soovitused.json