HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Peipsiääre valla munitsipaalharidusasutuste õppekoha tegevuskulude arvestusliku maksumuse kinnitamine 2018. aastaks

Peipsiääre valla munitsipaalharidusasutuste õppekoha tegevuskulude arvestusliku maksumuse kinnitamine 2018. aastaks - sisukord
  Väljaandja:Peipsiääre Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 10.03.2018, 34

  Peipsiääre valla munitsipaalharidusasutuste õppekoha tegevuskulude arvestusliku maksumuse kinnitamine 2018. aastaks

  Vastu võetud 21.02.2018 nr 4

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lõigete 5 ja 7, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 7, haldusreformi seaduse § 12 lõike 7, § 16 lõike 2, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9², § 14¹ lõike 4², Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“, mis on jõustunud 01.07.2017, Alatskivi Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 89 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Alatskivi Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 90 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsuse nr 46 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Peipsiääre Vallavolikogu 29.12.2016 otsuse nr 47 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Vara Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 42 „Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu kinnitamine“, Vara Vallavolikogu 28.12.2016 otsuse nr 43 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemine“, Alatskivi valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemislepingu punktide 4.6 ja 6.2., Peipsiääre valla valimiskomisjoni 22.10.2017 otsuse nr 15 „Peipsiääre Vallavolikogu liikmete registreerimine“, mille alusel tekkis uus Peipsiääre vald 23.10.2017 ehk Peipsiääre Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval ja Vara põhimääruse punkti 16.20. alusel.

  § 1.   Kinnitada Peipsiääre valla munitsipaalkoolide õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks järgmiselt:

  1) Alatskivi Juhan Liivi nim. Keskkoolis 2018. eelarveaastal ühe õpilase kohta 1373,37 eurot, s.o 114,45 eurot kuus;

  2) Vara Põhikoolis 2018. eelarveaastal ühe õpilase kohta 2502,23 eurot, s.o 208,52 eurot kuus;

  3) Anna Haava nim. Pala Koolis 2018. eelarveaastal ühe õpilase kohta 2392,74 eurot, s.o 199,39 eurot kuus;

  4) Kallaste Lasteaed-Põhikoolis kooli osas 2018. eelarveaastal ühe õpilase kohta 2764,68 eurot, s.o 230,39 eurot kuus;

  5) Kolkja Lasteaed-Põhikoolis kooli osas 2018. eelarveaastal ühe õpilase kohta 3232,08 eurot, s.o 269,34 eurot kuus.

  § 2.   Kinnitada Peipsiääre valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks lasteaedades järgmiselt:

  1) Alatskivi Lastaias 2018. eelarveaastal ühe lapse kohta 3688,64 eurot, s.o 307,39 eurot kuus;

  2) Vara Lasteaias Õnnetriinu 2018. eelarveaastal ühe lapse kohta 4239,17 eurot, s.o 353,26 eurot kuus;

  3) Koosa Lasteaias 2018. eelarveaastal ühe lapse kohta 4469,80 eurot, s.o 372,48 eurot kuus;

  4) Kallaste Lasteaed-Põhikoolis lasteaia osas 2018. eelarveaastal ühe lapse kohta 3992,79eurot, s.o 332,73 eurot kuus;

  5) Kolkja Lasteaed-Põhikoolis lasteaia osas 2018. eelarveaastal ühe lapse kohta 4007,35 eurot, s.o 333,95 eurot kuus;

  6) Anna Haava nim. Pala Koolis ettevalmistusrühmades 2018. eelarveaastal ühe lapse kohta 5280,87 eurot, s.o 440,07 eurot kuus.

  § 3.   Määrust rakendatakse alates tagasiulatuvalt alates 01.01.2018. a.

  § 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Aleksandr Širokov
  vallavanem

  Jekaterina Aader
  vallasekretär

  /otsingu_soovitused.json