Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Ruhnu valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Ruhnu valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Ruhnu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 10.03.2020, 32

  Ruhnu valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 05.03.2020 nr 4

  Määrus kehtestatakse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg.1 p.1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Ruhnu valla 2020.aasta eelarve vastavalt lisadele, eelarve kogumaht 401 450 eurot.

    (1) Põhitegevuse tulud kokku 401 450 eurot.

    (2) Põhitegevuse kulud kokku 374 787 eurot

    (3) Investeerimistegevus - 59 521 eurot

    (4) Finantseerimistegevus 21 eurot

    (5) Likviidsete varade jäägi muutus - 32 837 eurot

  § 2.   Moodustada reservfond summas 2 000 eurot.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt 01.jaanuarist 2020.a.

  Heiki Kukk
  volikogu esimees

  Lisa Ruhnu valla 2020 a eelarve lisa 1

  Lisa Ruhnu valla 2020 a eelarve lisa 2

  /otsingu_soovitused.json