HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Tõrva Lasteaed Mõmmik arengukava 2020-2023

Tõrva Lasteaed Mõmmik arengukava 2020-2023 - sisukord
Väljaandja:Tõrva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 10.03.2020, 37

Tõrva Lasteaed Mõmmik arengukava 2020-2023

Vastu võetud 05.03.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 3, Tõrva Vallavolikogu 12.04.2018 määruse nr 6 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 5 lg 3, Tõrva Lasteaed Mõmmik 25.02.2020 taotluse (reg.nr 10-2/2020/336-1 ) alusel,

§ 1.   Arengukava vastuvõtmine

  Võtta vastu Tõrva Lasteaed Mõmmik arengukava 2020-2023 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Maido Ruusmann
Vallavanem

Signe Kiin
Vallasekretär

Lisa Tõrva Lasteaed Mõmmik arengukava 2020-2023

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json