Teksti suurus:

Sillamäe Linnavolikogu 17. detsembri 2015. a määruse nr 46 „Lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine Sillamäe linna koolieelsetes lasteasutustes” muutmine

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.03.2023
Avaldamismärge:RT IV, 10.03.2023, 1

Sillamäe Linnavolikogu 17. detsembri 2015. a määruse nr 46 „Lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine Sillamäe linna koolieelsetes lasteasutustes” muutmine

Vastu võetud 28.02.2023 nr 34

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 37 ning „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Muuta Sillamäe Linnavolikogu 17. detsembri 2015. a määruse nr 46 „Lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine Sillamäe linna koolieelsetes lasteasutustes” § 2 lõige 1 ja sõnastada see järgmiselt:

  „(1) Osalustasu määrad kehtestatakse lähtuvalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärast järgmiselt:
  1) Sillamäe Lasteaias Pääsupesa 5% ühe lapse kohta kuus (ujulata);
  2) Sillamäe Lasteaias Rukkilill, Sillamäe Lasteaias Jaaniussike, Sillamäe Lasteaias Päikseke 5,5% ühe lapse kohta kuus (ujulaga).“

§ 2.   Määrust rakendatakse 1. märtsist 2023. a.

Valeri Abramovitš
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json