Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Märjamaa valla 2023. aasta alaeelarved

Märjamaa valla 2023. aasta alaeelarved - sisukord
  Väljaandja:Märjamaa Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2023
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 10.03.2023, 3

  Märjamaa valla 2023. aasta alaeelarved

  Vastu võetud 01.03.2023 nr 1

  Määrus kehtestatakse Märjamaa Vallavolikogu 19.06.2018 määruse nr 32 „Märjamaa valla finantsjuhtimise kord“ § 9 ja Märjamaa Vallavolikogu 21.02.2023 määruse nr 37 “Märjamaa valla 2023. aasta eelarve” alusel.

  § 1.   Kinnitada Märjamaa valla 2023. aasta alaeelarved (lisatud).

  § 2.   Määrata põhitegevuse tulude ja -kulude, investeerimistegevuse ning finantseerimistegevuse eest vastutavad ametnikud ning hallatavate asutuste juhid vastavalt lisale.

  § 3.   Vastutavad ametnikud ja hallatavate asutuste juhid kinnitavad oma vastutusalasse kuuluvad kuludokumendid kuluklassifikaatorite lõikes e-arve keskuses digitaalselt või paberkandjal kuupäeva ja allkirja lisamisega.

  § 4.   Kulutusi on lubatud teha ainult kinnitatud alaeelarvete piires.

  § 5.   Põhitegevuse tulude alalaekumise korral finantseerib vallavalitsus esmajärjekorras personalikulud ja perioodilised majandamiskulud, vähendades või ära jättes inventari soetamise, remondi ja muude kulude osas vahendite eraldamise.

  § 6.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Triin Matsalu
  vallavanem

  Maigi Linna
  vallasekretär

  Lisa Märjamaa valla 2023.a alaeelarved

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json