HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste arendamise programm 2013-2021 "Lasteaiakoht igale lapsele"

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste arendamise programm 2013-2021 "Lasteaiakoht igale lapsele" - sisukord
Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 10.04.2013, 29

Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste arendamise programm 2013-2021 "Lasteaiakoht igale lapsele"

Vastu võetud 04.04.2013 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste arendamise programm 2013-2021 „Lasteaiakoht igale lapsele" (edaspidi programm).

§ 2.   Programmi rahastamine

  Programmis planeeritud tegevusi viiakse ellu vastavalt linnaeelarve võimalustele ja kooskõlas eelarvestrateegiaga.

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa  Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste arendamise programm 2013-2021 „Lasteaiakoht igale lapsele"

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json