Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2010 määruse nr 55 "Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.04.2014
Avaldamismärge:RT IV, 10.04.2014, 20

Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2010 määruse nr 55 "Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks" muutmine

Vastu võetud 02.04.2014 nr 29

Määrus kehtestatakse väärteomenetluse seadustiku § 9 p 2 ja § 10 lg 2 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 17. märtsi 2014 korraldusega nr 389-k „Tallinna Ettevõtlusameti koosseisunimestiku koos teenistuskohtade palgaastmetega ja kulude muudatused”.

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2010 määruses nr 55 „Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks" tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 1 punkti 1 alapunkt 1.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1.1 Alkoholiseaduse §-de 53-56 ja 58-72 alusel:

1.1.1 hinna ja tarbijakaitse osakonna juhataja;

1.1.2 hinna ja tarbijakaitse osakonna peainspektor;

1.1.3 hinna ja tarbijakaitse osakonna vaneminspektor.";

2) määruse lisa 1 punkti 1 alapunkt 1.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1.4 Tarbijakaitseseaduse §-de 45-47 alusel:

1.4.1 hinna ja tarbijakaitse osakonna juhataja;

1.4.2 hinna ja tarbijakaitse osakonna peainspektor;

1.4.3 hinna ja tarbijakaitse osakonna vaneminspektor.";

3) määruse lisa 1 punkti 1 alapunkt 1.5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1.5 Tubakaseaduse §-de 38-41, 43, 45 ja 50 alusel:

1.5.1 hinna ja tarbijakaitse osakonna juhataja;

1.5.2 hinna ja tarbijakaitse osakonna peainspektor;

1.5.3 hinna ja tarbijakaitse osakonna vaneminspektor.";

4) määruse lisa 1 punkti 1 alapunkt 1.6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1.6 Turismiseaduse § 312 alusel:

1.6.1 hinna ja tarbijakaitse osakonna juhataja;

1.6.2 hinna ja tarbijakaitse osakonna peainspektor;

1.6.3 hinna ja tarbijakaitse osakonna vaneminspektor.";

5) määruse lisa 1 punkti 1 alapunkt 1.7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1.7 Kaubandustegevuse seaduse §-de 24-29 ja 32 alusel:

1.7.1 hinna ja tarbijakaitse osakonna juhataja;

1.7.2 hinna ja tarbijakaitse osakonna peainspektor;

1.7.3 hinna ja tarbijakaitse osakonna vaneminspektor.";

6) määruse lisa 1 punkti 1 alapunkt 1.8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1.8 Väärismetalltoodete seaduse §-de 47-49 alusel:

1.8.1 hinna ja tarbijakaitse osakonna juhataja;

1.8.2 hinna ja tarbijakaitse osakonna peainspektor;

1.8.3 hinna ja tarbijakaitse osakonna vaneminspektor.";

7) määruse lisa 1 punkti 1 alapunkt 1.9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1.9 Majandustegevuse registri seaduse § 31 alusel:

1.9.1 hinna ja tarbijakaitse osakonna juhataja;

1.9.2 hinna ja tarbijakaitse osakonna peainspektor;

1.9.3 hinna ja tarbijakaitse osakonna vaneminspektor.";

8) määruse lisa 1 punkti 1 alapunkt 1.10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1.10 Pakendiseaduse § 31 alusel:

1.10.1 hinna ja tarbijakaitse osakonna juhataja;

1.10.2 hinna ja tarbijakaitse osakonna peainspektor;

1.10.3 hinna ja tarbijakaitse osakonna vaneminspektor.";

9) määruse lisa 1 punkti 1 alapunkt 1.11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1.11 Karistusseadustiku § 372 alusel:

1.11.1 hinna ja tarbijakaitse osakonna juhataja;

1.11.2 hinna ja tarbijakaitse osakonna peainspektor;

1.11.3 hinna ja tarbijakaitse osakonna vaneminspektor.".

§ 2.   Määrust rakendatakse 1. aprillist 2014.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json