HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Emmaste Lasteaed Naksitrallid arengukava 2015-2017 kinnitamine

Emmaste Lasteaed Naksitrallid arengukava 2015-2017 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Emmaste Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 10.04.2015, 15

  Emmaste Lasteaed Naksitrallid arengukava 2015-2017 kinnitamine

  Vastu võetud 26.03.2015 nr 18

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, koolieelse lasteasutuse seadus § 9 lg 3 ja Emmaste Vallavolikogu 26.02.2015 määrus nr 6 „Emmaste Lasteaia Naksitrallid põhimäärus § 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Emmaste Lasteaed Naksitrallid arengukava 2015-2017 vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Ülo Kikas
  volikogu esimees

  Lisa  Emmaste Lasteaed Naksitrallid arengukava 2015-2017

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json