ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Viljandi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029

Viljandi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2029
  Avaldamismärge:RT IV, 10.04.2018, 3

  Viljandi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029

  Vastu võetud 28.03.2018 nr 24

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 37 lg 3 p 2 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse 4 lg 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada "Viljandi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029" vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks:
  1) Viljandi Vallavolikogu 23.08.2017 määrus nr 145 "Viljandi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028" kinnitamine";
  2) Kolga-Jaani Vallavolikogu 26.11.2015 määrus nr 31 "Kolga-Jaani valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine";
  3)Tarvastu Vallavolikogu 08.08.2012 määrus nr 20 "Tarvastu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024".

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Kaupo Kase
  vallavolikogu esimees

  Lisa Viljandi valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 (Tervikdokument koos lisadega asub Viljandi valla veebilehel).

  /otsingu_soovitused.json