HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Vinni valla üldhariduskoolide ja lasteaedade põhimääruste kehtestamise kord

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.04.2018, 11

Vinni valla üldhariduskoolide ja lasteaedade põhimääruste kehtestamise kord

Vastu võetud 28.03.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse Vinni valla üldhariduskoolide ja lasteaedade põhimääruste kehtestamise ja muutmise kord.

§ 2.   Põhimääruse struktuur

  Vinni Vallavolikogu kehtestab asutuse põhimääruse kui selles sätestatu vastab põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõikes 1 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõikes 2 sätestatule.

§ 3.   Põhimääruse eelnõu menetlemine

  (1) Koolid koostavad põhimääruse eelnõu koostöös valla haridusteenistusega ning esitavad selle arvamuse avaldamiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

  (2) Lasteaiad koostavad põhimääruse eelnõu koostöös valla haridusteenistusega ja kooskõlastavad selle lastevanemate hoolekogu ja lasteaia personaliga.

  (3) Põhimääruse või selle muudatuse heakskiidetud eelnõu esitab asutuse juht elektrooniliselt vallavalitsuse haridusteenistusele, kes valmistab selle ette järgnevaks menetlemiseks vallavalitsuses ja volikogus.

§ 4.   Põhimääruse kinnitamine

  Lasteaedade ja koolide põhimäärused või selle muudatused kinnitab volikogu oma määrusega.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Vinni Vallavolikogu 25.novembri 2010 määrus nr 16 "Vinni valla üldhariduskoolide ja lasteaedade põhimääruste kehtestamise kord“.

Meelis Maine
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json