ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kanepi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2030 kinnitamine

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.05.2024
Avaldamismärge:RT IV, 10.04.2019, 1

Kanepi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019–2030 kinnitamine

Vastu võetud 19.03.2019 nr 5

Määrus kehtestatakse ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 37, § 37 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Kanepi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 kinnitamine

  Kinnitada Kanepi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Kanepi Vallavolikogu 23.09.2014 määrus nr 19 „Kanepi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2026 kinnitamine“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Valgjärve Vallavolikogu 10.10.2017 määrus nr 11 „Valgjärve valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2026 muutmine“.

  (3) Tunnistada kehtetuks Kõlleste Vallavolikogu 31.10.2014 määrus nr 12 „Kõlleste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2026“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Kaido Kõiv
volikogu esimees

Lisa Kanepi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json