Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Mulgi valla raamatupidamise sise-eeskiri

Mulgi valla raamatupidamise sise-eeskiri - sisukord
  Väljaandja:Mulgi Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.03.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 10.04.2019, 3

  Mulgi valla raamatupidamise sise-eeskiri

  Vastu võetud 19.03.2019 nr 4

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 3, raamatupidamise seaduse § 11 lõigete 1 ja 2, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 28 lõike 1 alusel ning lähtudes rahandusministri 11.12.2003 määrusega nr 105 vastu võetud avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendis sätestatust.

  § 1.   Kehtestada Mulgi vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri (lisatud).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Mulgi vallavalitsuse 25.10.2018 määruse nr 7 "Mulgi valla raamatupidamise sise-eeskiri".

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Peeter Rahnel
  vallavanem

  Milja Janson
  vallasekretär

  Lisa eeskiri

  /otsingu_soovitused.json