Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla rahvaraamatukogude mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Põhja-Sakala valla rahvaraamatukogude mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord - sisukord
Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.04.2019, 12

Põhja-Sakala valla rahvaraamatukogude mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord

Vastu võetud 28.03.2019 nr 72

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja lõike 3 punkti 1 ning rahvaraamatukogu seaduse paragrahvi 13 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Põhja-Sakala valla rahvaraamatukogude (edaspidi raamatukogu) mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi tingimused ning kord.

§ 2.   Mittevajalik teavik

  (1) Mittevajalikuks võib tunnistada teaviku:
  1) mida on raamatukogus eksemplaridena rohkem, kui raamatukogu teenindamiseks vajalik (teaviku liigne eksemplar);
  2) mille sisu ei ole enam aktuaalne ning teaviku laenutamiseks ja kasutamiseks puudub nõudlus (teavik on aegunud);
  3) mis on heaks teenindamiseks liialt lagunenud (kasutuskõlbmatu).

  (2) Mittevajalikud teavikud kustutatakse rahvaraamatukogu seaduse ja selle alusel antud õigusaktidega sätestatud korras.

  (3) Mittevajalikest teavikutest valib tasuta võõrandamiseks või müügiks pakutavad välja raamatukogu töötaja või direktor.

  (4) Mittevajalikke teavikuid võib raamatukogu tasuta üle anda või raha eest võõrandada vastavalt direktori kinnitatud kustutusaktis märgitud otsusele.

  (5) Tasuta võõrandamiseks ja müügiks eraldatud teavikus kriipsutatakse läbi kehtinud templi jäljendid ja inventarinumbrid.

  (6) Teavikule lüüakse tempel „maha kantud“.

§ 3.   Teavikute tasuta võõrandamine ja müük

  (1) Tasuta võõrandamiseks eraldatud teavikuid pakutakse esmalt teistele Põhja-Sakala valla asutustele ning seejärel elanikele.

  (2) Ruumi olemasolul on raamatukogus eraldi riiul tasuta võõrandatavate teavikute pidevaks pakkumiseks raamatukogu külastajatele.

  (3) Müügiks eraldatud teavikute hinna määrab direktor käskkirjaga.

  (4) Teavikute müügi kohta väljastab raamatukogu kviitungi kahes eksemplaris, millest üks antakse ostjale ja teine jääb raamatukogule.

  (5) Teavikute müügist saadud raha kantakse Põhja-Sakala vallavalitsuse arvele laekumisena raamatukogu tasulistest teenustest.

  (6) Võõrandamata teavikud utiliseeritakse.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Suure-Jaani Vallavolikogu 02.12.2010 määrus nr 26 „Suure-Jaani Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arnold Pastak
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json