Teksti suurus:

Viljandi Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 22 „Lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine Viljandi valla koolieelsetes lasteasutustes“ muutmine

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 10.04.2021, 12

Viljandi Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 22 „Lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine Viljandi valla koolieelsetes lasteasutustes“ muutmine

Vastu võetud 31.03.2021 nr 143

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Muuta Viljandi Vallavolikogu 28.03.2018 määrust nr 22 "Lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine Viljandi valla koolieelsetes lasteasutustes" alljärgnevalt:


1) lisada §-i 3 punkt 3 järgmises sõnastuses:


„3) muudel erandjuhtudel Viljandi Vallavalitsuse korralduse alusel.“
2) Tunnistada kehtetuks § 4 lõige 11.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ning rakendatakse tagasiulatuvalt alates 11.03.2021.

Kaupo Kase
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json