Teksti suurus:

Valga Vallavolikogu 2. märtsi 2018 määruse nr 23 „Valga vallavara eeskiri" muutmine

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 10.04.2021, 17

Valga Vallavolikogu 2. märtsi 2018 määruse nr 23 „Valga vallavara eeskiri" muutmine

Vastu võetud 26.03.2021 nr 126

Määrus kehtestatakse kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 3 lõike 2 ja § 6 lõike 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Valga Vallavolikogu 2. märtsi 2018 määruse nr 23 „Valga vallavara eeskiri" muutmine

  Valga Vallavolikogu 2. märtsi 2018 määrust nr 23 „Valga vallavara eeskiriˮ täiendatakse paragrahviga 81 järgmises sõnastuses:
§ 81. Kinnisasja omandamine Valga valla elamumajanduse ümberkorraldamiseks ning ümbrust või maastikupilti tunduvalt kahjustava või ohtliku ehitise muutmiseks või kõrvaldamiseks
(1) Vallavalitsus on kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse § 4 lõike 1 punktides 9 ja 10 nimetatud eesmärkidel kinnisasja avalikes huvides omandamise menetluse läbiviija.
(2) Vallavalitsus kogub tõendeid kinnisasja avalikes huvides omandamise lubatavuse kindlakstegemiseks, sh koostab uuringuid, tellib ekspertarvamusi ja hinnanguid või muud sarnast ning algatab kogutud teabe põhjal menetluse.
(3) Vallavalitsusel on õigus sõlmida käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks kinnisasja avalikes huvides omandamise menetluse eelseid kokkuleppeid ning maksta täiendavaid hüvitisi kinnisasja omandamiseks.
(4) Vallavalitsus teeb kinnisasja avalikes huvides omandamise, sh sundvõõrandamise otsuse.
(5) Vallavalitsus korraldab peale kinnisasja avalikes huvides omandamist selle kinnisasja lammutamise või korda tegemise.ˮ

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Alar Nääme
esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json