PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Illuka valla üldplaneeringu kehtestamine

Illuka valla üldplaneeringu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Illuka Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 10.05.2014, 67

  Illuka valla üldplaneeringu kehtestamine

  Vastu võetud 29.11.2010 nr 26

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 31, planeerimisseaduse § 24 lg 3 alusel ja arvestades Ida- Virumaa Maavalitsuse 04.10.2010 kirja nr 1.2- 38/3391-2.

  § 1.   Kehtestada Illuka valla üldplaneering (üldplaneeringu dokumendid asuvad valavalitsuse kantseleis).

  § 2.   Vallavalitsusel korraldada planeeringu kehtestamise teate ilmumine ajalehes Postimees, Põhjarannik, Sõnumilaegas ja valla koduleheküljel ühe kuu jooksul planeeringu kehtestamise päevast arvates.

  § 3.   Määrus jõustub 1. detsembrist 2010. a.

  Paul Kesküla
  volikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json