ElamumajandusSoojamajandus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Püssi linna soojamajanduse arengukava kinnitamine

Püssi linna soojamajanduse arengukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:13.05.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
  Avaldamismärge:RT IV, 10.05.2016, 27

  Püssi linna soojamajanduse arengukava kinnitamine

  Vastu võetud 28.04.2016 nr 83

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 lõike 3 punkti 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Püssi linna soojamajanduse arengukava 2016 – 2026 vastavalt lisadele.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Marja-Liisa Veiser
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Püssi linna soojusmajanduse arengukava 2016 – 2026

  Lisa 2  Püssi linna kaugküttevõrgu skeem

  Lisa 3 Püssi linna kaugküttevõrgu soojustarbijad

  Lisa 4 Püssi linna kaugküttevõrgu tarbijate ühendustorustike tarbimistihedused

  /otsingu_soovitused.json