HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Suure-Jaani Gümnaasiumi arengukava kehtestamine

Väljaandja:Suure-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 10.05.2016, 28

Suure-Jaani Gümnaasiumi arengukava kehtestamine

Vastu võetud 28.04.2016 nr 47

Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahvi 67 lõike 2 alusel.

§ 1.   Arengukava kehtestamine

  Kehtestada Suure-Jaani Gümnaasiumi arengukava aastateks 2016 – 2020 vastavalt lisale.

§ 2.   Edasised tegevused

  Koolil jätkata arenguliste eesmärkide saavutamiseks kavandatud tegevuste elluviimist vastavalt kindlaksmääratud tegevuskavale ja valla eelarve rahalistele võimalustele.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Arnold Pastak
vallavolikogu aseesimees vallavolikogu esimehe kohustes

Lisa Suure-Jaani Gümnaasiumi arengukava aastateks 2016 – 2020

/otsingu_soovitused.json