HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Vohnja Lasteaed-Algkooli arengukava 2017-2025 kinnitamine

Vohnja Lasteaed-Algkooli arengukava 2017-2025 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:13.05.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 10.05.2017, 23

  Vohnja Lasteaed-Algkooli arengukava 2017-2025 kinnitamine

  Vastu võetud 02.05.2017 nr 83

  Aluseks võttes Kadrina Vallavolikogu 2015. aasta 25. veebruari määruse nr 30 ”Kadrina valla arengukava, valdkonnapõhiste arengukavade ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord” paragrahvi 7 lõike 6, Kadrina Vallavolikogu m ä ä r a b:

  § 1.   Kinnitada Vohnja Lasteaed-Algkooli arengukava 2017-2025 vastavalt lisale.

  § 2.   Kadrina Vallavalitsusel avalikustada arengukava valla veebilehel ja Vohnja Lasteaed-Algkooli veebilehel seitsme tööpäeva jooksul arvates vastuvõtmisest.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Jaanus Reisner
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Vohnja Lasteaed-Algkooli arengukava 2017-2025

  /otsingu_soovitused.json