Teksti suurus:

Vinni Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 15 muutmine

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 10.05.2019, 12

Vinni Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 15 muutmine

Vastu võetud 02.05.2019 nr 10

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1 ja § 70 lg 1 alusel.

§ 1.  Muuta Vinni Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 15 „Vallavolikogu esimehele, vallavolikogu liikmetele ja vallavalitsuse liikmetele tasu või hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord“ § 3 lg 3 ja sõnastada:

  „(3) Vallavolikogu esimehe lähetus- ja koolituskulude hüvitamine vormistatakse volikogu esimehe käskkirjaga, mille allkirjastab volikogu aseesimees."

Meelis Maine
Esimees