Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Kiili Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.05.2024
Avaldamismärge:RT IV, 10.05.2024, 20

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 30.04.2024 nr 4

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Tunnistada kehtetuks Kiili Vallavalitsuse 17. mai 2011 määrus nr 5 "Ajalehes Kiili Leht ja Kiili valla kodulehel reklaami ja kuulutuste avaldamine".

§ 2.   Tunnistada kehtetuks Kiili Vallavalitsuse 07. juuni 2011 määrus nr 6 „Kiili valla koolimäärus“.

§ 3.   Tunnistada kehtetuks Kiili Vallavalitsuse 28. mai 2011 määrus nr 7 „Ametikohtade loetelu väärteomenetluses osalemiseks“.

§ 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aimur Liiva
Vallavanem

Tarko Tuisk
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json