Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 21. märtsi 2013 määruse nr 18 "Korruptsioonivastase seaduse rakendamine" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.06.2014
Avaldamismärge:RT IV, 10.06.2014, 17

Tallinna Linnavolikogu 21. märtsi 2013 määruse nr 18 "Korruptsioonivastase seaduse rakendamine" muutmine

Vastu võetud 29.05.2014 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja korruptsioonivastase seaduse § 13 lg 5 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 24. aprilli 2014 määruse nr 60 „Huvide deklaratsioonide registri põhimäärus” § 9 lg 1 p-ga 2.


Tallinna Linnavolikogu 21. märtsi 2013 määruse nr 18 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine” paragrahvi 4 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"4) Tallinna Haridusameti sisekontrolli sektori sisekontrolli juhtivspetsialist edastab Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste juhtide andmed. "

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json