Teksti suurus:

Sillamäe linna lasteaedade põhimääruste muutmine

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.06.2014
Avaldamismärge:RT IV, 10.06.2014, 32

Sillamäe linna lasteaedade põhimääruste muutmine

Vastu võetud 26.03.2013 nr 98
, rakendatakse alates 1.01.2013

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 35 lõike 2 ja „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.   Muuta Sillamäe Linnavolikogu 25. märtsi 2008. a määruse nr 84 „Sillamäe Lasteaia Helepunased Purjed põhimäärus“:
1) § 9 lõige 3 ja sõnastada see järgmiselt:
„(3) Lasteasutuse personali koosseisu ja töötasud kinnitab direktor, arvestades koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisu ja kinnitatud eelarvet.“;
2) § 11 lõike 4 punkt 6 ja sõnastada see järgmiselt:
„6) kinnitab lasteasutuse struktuuri, töötajate koosseisu ning töötasud;“.

§ 2.   Muuta Sillamäe Linnavolikogu 25. märtsi 2008. a määruse nr 85 „Sillamäe Lasteaia Jaaniussike põhimäärus“:
1) § 9 lõige 3 ja sõnastada see järgmiselt:
„(3) Lasteasutuse personali koosseisu ja töötasud kinnitab direktor, arvestades koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisu ja kinnitatud eelarvet.“;
2) § 11 lõike 4 punkt 6 ja sõnastada see järgmiselt:
„6) kinnitab lasteasutuse struktuuri, töötajate koosseisu ning töötasud;“.

§ 3.   Muuta Sillamäe Linnavolikogu 25. märtsi 2008. a määruse nr 86 „Sillamäe Lasteaia Päikseke põhimäärus“:
1) § 9 lõige 3 ja sõnastada see järgmiselt:
„(3) Lasteasutuse personali koosseisu ja töötasud kinnitab direktor, arvestades koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisu ja kinnitatud eelarvet.“;
2) § 11 lõike 4 punkt 6 ja sõnastada see järgmiselt:
„6) kinnitab lasteasutuse struktuuri, töötajate koosseisu ning töötasud;“.

§ 4.   Muuta Sillamäe Linnavolikogu 25. märtsi 2008. a määruse nr 87 „Sillamäe Lasteaia Pääsupesa põhimäärus“:
1) § 9 lõige 3 ja sõnastada see järgmiselt:
„(3) Lasteasutuse personali koosseisu ja töötasud kinnitab direktor, arvestades koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisu ja kinnitatud eelarvet.“;
2) § 11 lõike 4 punkt 6 ja sõnastada see järgmiselt:
„6) kinnitab lasteasutuse struktuuri, töötajate koosseisu ning töötasud;“.

§ 5.   Muuta Sillamäe Linnavolikogu 25. märtsi 2008. a määruse nr 88 „Sillamäe Lasteaia Rukkilill põhimäärus“:
1) § 9 lõige 3 ja sõnastada see järgmiselt:
„(3) Lasteasutuse personali koosseisu ja töötasud kinnitab direktor, arvestades koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseisu ja kinnitatud eelarvet.“;
2) § 11 lõike 4 punkt 6 ja sõnastada see järgmiselt:
„6) kinnitab lasteasutuse struktuuri, töötajate koosseisu ning töötasud;“.

§ 6.   Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2013. a.

Inna Nazarova
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json