KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse loa taotluse vormi ja turvaplaani vormi kinnitamine

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.06.2015, 24

Avaliku ürituse loa taotluse vormi ja turvaplaani vormi kinnitamine

Vastu võetud 03.06.2015 nr 18

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 2 ja Narva Linnavolikogu 21.05.2015.a. määruse nr 17 “ Narva linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord” §14 lõike 1 alusel

§ 1.   Kinnitada Avaliku ürituse loa taotluse vorm ( lisa 1)

§ 2.   Kinnitada Turvaplaani vorm ( lisa 2)

§ 3.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Eduard East
Linnapea

Üllar Kaljuste
Juriidilise teenistuse juhataja linnasekretäri ülesannetes

Lisa Vormid

/otsingu_soovitused.json