HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Väätsa Põhikooli arengukava aastateks 2015 – 2020 kinnitamine

Väätsa Põhikooli arengukava aastateks 2015 – 2020 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Väätsa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:13.06.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 10.06.2015, 29

  Väätsa Põhikooli arengukava aastateks 2015 – 2020 kinnitamine

  Vastu võetud 28.05.2015 nr 17

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 37, Väätsa Vallavolikogu 27. mai 2010. a määrusega nr 9 kehtestatud Väätsa valla põhimääruse § 88 lõike 4 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 alusel.

  § 1.  Kinnitada Väätsa Põhikooli arengukava aastateks 2015 – 2020 (lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Margit Lugna
  volikogu esimees

  Lisa  Väätsa Põhikooli arengukava