Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 "Tallinna linna omandis olevate eluruumidega seotud õigusaktide kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.06.2016
Avaldamismärge:RT IV, 10.06.2016, 1

Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 "Tallinna linna omandis olevate eluruumidega seotud õigusaktide kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 02.06.2016 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 6 ja lõike 2 alusel.

Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 „Tallinna linna omandis olevate eluruumidega seotud õigusaktide kinnitamine” lisas 1 tehakse järgmised muudatused:
1) punkt 40 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„40. Eluruumi tööandja eluruumide hulka arvamise või tööandja eluruumide hulgast väljaarvamise otsustab linnavolikogu. Eluruumi tööandja eluruumide hulka arvamist ja eluruumi tööandja eluruumide hulgast väljaarvamist taotleb linnavara valitseja, kelle valitsemisel eluruum on.”;
2) punkt 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„41. Tööandja eluruumide üürile andmise otsustab linnavalitsus linnavara valitseja ettepanekul.”;
3) VI peatükki täiendatakse punktiga 411 järgmises sõnastuses:
„411. Tööandja eluruumide üürile andmise korra kehtestab linnavalitsus.”;
4) punkt 43 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„43. Tööandja eluruumide kohta peab arvestust linnavara valitseja, kelle valitsemisel tööandja eluruum on.”;
5) punktid 44 ja 45 tunnistatakse kehtetuks;
6) punkt 46 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„46. Tööandja eluruumi üürilepingu sõlmib linnavalitsuse korralduse alusel linnavara valitseja.”.

Kalev Kallo
Tallinna Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json