Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Sangaste valla arengukava 2016 - 2021

Sangaste valla arengukava 2016 - 2021 - sisukord
  Väljaandja:Sangaste Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:13.06.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 10.06.2016, 6

  Sangaste valla arengukava 2016 - 2021

  Vastu võetud 02.06.2016 nr 5

  Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 7 alusel.

  § 1.   Sangaste valla arengukava 2016 – 2021 võetakse vastu vastavalt lisale.

  § 2.  Sangaste Vallavolikogu 26. novembri 2014. a määrus nr 9 “Sangaste valla arengukava 2015 – 2021” tunnistatakse kehtetuks.

  Rando Undrus
  Volikogu esimees

  Lisa