Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskonna moodustamine

Väljaandja:Muhu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 10.06.2017, 1

Valimisjaoskonna moodustamine

Vastu võetud 07.06.2017 nr 3
jõustumine 01.07.2017

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2, § 40 lõike 2, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, § 47 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lg 2, § 34 lg 2 ja Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2, § 41 lõike 2 alusel.

§ 1.  Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Muhu vallas moodustatakse 1 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised: valimisjaoskond nr 1 - Hariduse, Liiva küla, Muhu vald, Saare maakond (Lasteaia saal)

§ 3.  Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

 (1) Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist valimisjaoskond nr 1.

 (2) Eelhääletamise päevadel korraldab lisaks eelhääletamisele ainult valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist valimisjaoskond nr 1.

§ 4.  Valimisjaoskond Muhu valla täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Muhu valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Muhu Vallavalitsuse 07.12.2016. aasta määrus nr 2 „Valimisjaoskonna moodustamine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.07.2017.aastal.

Raido Liitmäe
vallavanem

Ave Toomsalu
vallasekretär

Lisa Valimisjaoskonna piirid