Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Anija Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 10.06.2017, 17

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 06.06.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 11 lõike 3, § 22 lõike 2, § 47 lõike 2 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lõike 8 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Anija valla volikogu valimisteks moodustatakse Anija valla, Aegviidu valla, haldusterritooriumil 1 valimisringkonnas 3 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.   Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
valimisjaoskond nr 1 - F. R. Kreutzwaldi tn 2, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond;
valimisjaoskond nr 2 - Kose mnt 1, Alavere küla, Anija vald, Harju maakond;
valimisjaoskond nr 3 - Piibe mnt 13, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond.

§ 3.   Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

  (1) Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:
  1) valimisjaoskond nr 1;
  2) valimisjaoskond nr 3.

  (2) Eelhääletamise päevadel korraldab lisaks eelhääletamisele ainult valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist:
  1) valimisjaoskond nr 1;
  2) valimisjaoskond nr 3.

§ 4.   Valimisjaoskonnad kohaliku omavalitsuse täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valimisjaoskonnad, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud kohaliku omavalitsuse täpsusega, on:
  1) valimisjaoskond nr 1 aadressil F. R. Kreutzwaldi tn 2, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Anija vald;
  2) valimisjaoskond nr 3 aadressil Piibe mnt 13, Aegviidu alev, Aegviidu vald, Harju maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Aegviidu vald.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Anija Vallavalitsuse 20.06.2005 määrus nr 5 „Valimisjaoskondade moodustamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Arvi Karotam
Vallavanem

Heldi Laks
Vallasekretär

Lisa  Valimisjaoskonnad ja nende piirid

/otsingu_soovitused.json