Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Kose valla raamatukogude teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.04.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.07.2012, 6

Kose valla raamatukogude teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord

Vastu võetud 21.04.2011 nr 68

Määrus kehtestatakse "Rahvaraamatukogu seaduse" § 13 lg 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kose valla raamatukogude teavikute tasuta võõrandamise ja müügi kord sätestab valla raamatukogude mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi tingimused ning korra.

  (2) Mittevajalik on teavik, kui:
  1) teaviku eksemplaarsus raamatukogudes ületab praktilise vajaduse;
  2) teaviku sisu on aegunud;
  3) puudub nõudlus vähemalt viis aastat;
  4) teavik on muutunud kasutuskõlbmatuks.

  (3) Mittevajalikud teavikud kantakse korrakohaselt maha ja üldjuhul utiliseeritakse.

  (4) Kose valla raamatukogudel on lubatud tasuta võõrandada või müüa mittevajalikke teavikuid.

§ 2.   Ettevalmistav töö

  (1) Mahakantud teavikutest valib tasuta võõrandamiseks või müügiks pakutavad välja raamatukogu juhataja.

  (2) Tasuta võõrandamiseks ja müügiks eraldatud teavikutest eemaldatakse raamatukaart, teavikusse lüüakse raamatukogutempli kõrvale kustutustempli jäljend ning kriipsutatakse läbi senikehtinud templi jäljend ja inventarinumbrid, eemaldatakse vöötkood.

§ 3.   Teavikute tasuta võõrandamine

  Tasuta võõrandamiseks eraldatud teavikuid pakutakse esmalt teistele Kose valla asutustele ja partneritest kultuuri-, haridus- ja sotsiaalasutustele väljaspool valda.

§ 4.   Teavikute müük

  (1) Müügiks eraldatud teavikute hinna määrab raamatukogu juhataja. Kui müügiks eraldatud teavikule on juba eelnevalt ostja teada, võib hinna määrata kokkuleppel.

  (2) Teavikute müük vormistatakse sarnaselt tasuliste teenuste ja viiviste arveldamisega. Müügist saadud vahendid laekuvad vallaeelarve tuludesse ja raamatukogu juhataja ettepanekul võib neid kasutada asutuse täiendavate kulutuste katteks.

§ 5.   Lõppsätted

  (1) Järelejäänud teavikuid võib tasuta võõrandada ja müüa selleks korraldatud üritustel.

  (2) Ruumi olemasolul on raamatukogudes eraldi riiul antud teavikute pidevaks pakkumiseks raamatukogu külastajatele.

  (3) Võõrandamata teavikud utiliseeritakse.

§ 6.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Astrid Ojasoon
Kose Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json