ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Mõniste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava

Mõniste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava - sisukord
  Väljaandja:Mõniste Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:13.07.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.09.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 10.07.2014, 13

  Mõniste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava

  Vastu võetud 27.06.2014 nr 13

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 37 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 1 ja lg 2 alusel.

  § 1.  Kinnitada Mõniste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2026.

  § 2.  Mõniste Vallavolikogu 11.11.2008 määrus nr 11 "Mõniste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine" tunnistatakse kehtetuks.

  § 3.  Mõniste Vallavolikogu 28.02.2014 määrus nr 4 "Mõniste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava" tunnistatakse kehtetuks.

  § 4.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Tõnu Lindeberg
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Mõniste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2026.

  Lisa Mõniste küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem

  Lisa Saru küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem

  Lisa Kuutsi küla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem

  Lisa Saru Lasteaia (Andruse) piirkonna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni üldskeem