Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Puhja valla arengukava 2015 – 2022 kinnitamine

Puhja valla arengukava 2015 – 2022 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Puhja Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:13.07.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 10.07.2015, 25

  Puhja valla arengukava 2015 – 2022 kinnitamine

  Vastu võetud 01.07.2015 nr 6

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 7, § 37² lõike 7 alusel.

  § 1.  Kinnitada Puhja valla arengukava 2015-2022 vastavalt lisale.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Vahur Jaakma
  Volikogu esimees

  Lisa Lisa