Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 10.07.2018, 1

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 28.06.2018 nr 29

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Ambla Vallavolikogu 18.11.2010 määrus nr 21 „Otsustuspädevuse delegeerimine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Ambla Vallavolikogu 15.03.2012 määrus nr 5 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Ambla Vallavalitsusele” tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Imavere Vallavolikogu 22.03.2012 määrus nr 5 „Veeseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Imavere Vallavolikogu 20.02.2014 määrus nr 10 „Pädevuse delegeerimine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (5) Imavere Vallavolikogu 24.05.2012 määrus nr 16 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (6) Imavere Vallavolikogu 15.12.2011 määrus nr 21 „Aadressitoimingutega seotud küsimuste lahendamise delegeerimine vallavalitsusele” tunnistatakse kehtetuks.

  (7) Imavere Vallavolikogu 13.10.2005 määrus nr 18 „Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (8) Imavere Vallavolikogu 24.05.2012 määrus nr 18 „Volituse andmine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (9) Järva-Jaani Vallavolikogu 25.04.2013 määrus nr 9 „Seadustega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsus- üksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine” tunnistatakse kehtetuks.

  (10) Kareda Vallavolikogu 19.04.2011 määrus nr 5 „Pädevuse delegeerimine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (11) Kareda Vallavolikogu 16.03.2016 määrus nr 11 „Pädevuse delegeerimine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (12) Kareda Vallavolikogu 16.12.2008 määrus nr 21 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise delegeerimine” tunnistatakse kehtetuks.

  (13) Koigi Vallavolikogu 10.02.2011 määrus nr 5 „Veeseaduses kohalikule omavalitsusele antud pädevuse delegeerimine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (14) Koigi Vallavolikogu 11.04.2013 määrus nr 16 „Kohalikule omavalitsusele antud pädevuse delegeerimine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (15) Koigi Vallavolikogu 10.01.2013 määrus nr 4 „Maa hindamise seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (16) Koigi Vallavolikogu 08.02.2001 määrus nr 4 „Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või -organi pädevusse antud küsimuste otsustamise delegeerimine Koigi vallavalitsusele“ tunnistatakse kehtetuks.

  (17) Koigi Vallavolikogu 09.06.2011 määrus nr 12 „Ruumiandmete seaduses kohalikule omavalitsusele antud pädevuse delegeerimine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (18) Albu Vallavolikogu 19.12.2003 määrus nr 29 "Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Albu vallas" tunnistatakse kehtetuks.

  (19) Koeru Vallavolikogu 24.03.2016 määrus nr 14 „Koeru valla eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (20) Koeru Vallavolikogu 24.03.2016 määrus nr 13 “Lastega peredele tugiisiku teenuse osutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (21) Imavere Vallavolikogu 21.02.2013 määrus nr 8“ Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (22) Koeru Vallavolikogu 29.10.2015 määrus nr 21 „Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (23) Koigi Vallavolikogu 14.02.2013 määrus nr 9 „Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (24) Koigi Vallavolikogu 14.03.2013 määrus nr 14 „Koigi vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisu ja palgamäärade kinnitamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (25) Imavere Vallavolikogu 10.08.2017 määrus nr 11 „Imavere Lasteaed Mõmmi lasteaiaõpetaja palga alammäära kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (26) Koeru Vallavolikogu 25.02.2016 määrus nr 8 „Koeru Keskkooli töötajate töötasustamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (27) Kareda Vallavolikogu 16.03.2010 määrus nr 6 „Huviringi juhtide töö tasustamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (28) Kareda Vallavolikogu 25.01.2017 määrus nr 2 „Kareda valla halduses oleva Peetri Kooli õpetajate töötasustamise alused ja töötasu alammäärad“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Ellram
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json