ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Järva valla omandis olevate eluruumide üüri piirmäära kehtestamine

Järva valla omandis olevate eluruumide üüri piirmäära kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.07.2018, 2

Järva valla omandis olevate eluruumide üüri piirmäära kehtestamine

Vastu võetud 28.06.2018 nr 26

Määrus kehtestatakse elamuseaduse § 371 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üüri piirmäär

  (1) Üüri piirmäär on üürniku poolt tasutav kõrgeim tasu eluruumi kasutamise eest. Üüri piirmäär ei sisalda eluruumi kasutamisega seotud kõrvalkulusid.

  (2) Järva valla haldusterritooriumil asuvate munitsipaalomandis olevate eluruumide üüri piirmääraks kehtestatakse 3 eurot ühe ruutmeetri kohta ühes kuus. Üüri minimaalne suurus on 0,50 eurot ühe ruutmeetri kohta ühes kuus.

  (3) Konkreetse eluruumi üüri suuruse määrab Järva Vallavalitsus arvestades eluruumi asukohta, ehituslikku seisukorda, veevarustuse ja kanalisatsiooni olemasolu, heakorda ja muid asjaolusid.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Imavere Vallavolikogu 21.01.2016 määrus nr 2 „Üüri piirmäärade kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Järva-Jaani Vallavolikogu 30.01.2014 määrus nr 3 „Munitsipaaleluruumide üüri piirmäärade kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Kareda Vallavolikogu 24.01.2006 määrus nr 2 „Eluruumide üüri piirmäära ja mitteeluruumide rendi alammäära kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Koigi Vallavolikogu 09.08.2012 määrus nr 20 „Üüri piirmäära kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jüri Ellram
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json