Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Alutaguse valla arengukava 2018-2030

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
Avaldamismärge:RT IV, 10.07.2018, 26

Alutaguse valla arengukava 2018-2030

Vastu võetud 28.06.2018 nr 53

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja Alutaguse Vallavolikogu 28.03.2018 määruse nr 39 „Alutaguse valla arengukava ja eelarvestrateegia ning valdkondlike ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord“ § 6 lõike 7 ja lõike 8 alusel.

§ 1.   Arengukava kehtestamine

  Kehtestatakse „Alutaguse valla arengukava aastateks 2018 – 2030“ (lisatud määrusele).

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks järgmised vallavolikogude määrused:
  1) Alajõe Vallavolikogu 14.10.2014 määrus nr 18 „Alajõe valla arengukava 2015-2022 kinnitamine“;
  2) Iisaku Vallavolikogu 29.05.2014 määrus nr 15 „Iisaku valla arengukava 2014-2025“;
  3) Illuka Vallavolikogu 25.09.2017 määrus nr 11 „Illuka valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2021 kinnitamine“;
  4) Mäetaguse Vallavolikogu 20.10.2016 määrus nr 56 „Mäetaguse valla täiendatud ja muudetud arengukava 2014-2020 ja eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 vastuvõtmine“;
  5) Tudulinna Vallavolikogu 24.03.2004 määrus nr 4 „Tudulinna valla arengukava aastateks 2004–2020 kinnitamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. augustil 2018. a.

Raivo Raap
Volikogu esimees

Lisa Alutaguse valla arengukava 2018-2030

/otsingu_soovitused.json