HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Põlva Lasteaia Pihlapuu arengukava aastateks 2019–2027

Põlva Lasteaia Pihlapuu arengukava aastateks 2019–2027 - sisukord
Väljaandja:Põlva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2027
Avaldamismärge:RT IV, 10.07.2019, 6

Põlva Lasteaia Pihlapuu arengukava aastateks 2019–2027

Vastu võetud 03.07.2019 nr 4

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 3 ja Põlva Vallavolikogu 19. aprilli 2018. a määruse nr 1-2/33 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ning avalikustamise kord" § 16 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Põlva Lasteaia Pihlapuu arengukava aastateks 2019–2027 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Janika Usin
Abivallavanem vallavanema ülesannetes

Eliko Saks
Vallasekretär

Lisa Põlva Lasteaia Pihlapuu arengukava aastateks 2019–2027

/otsingu_soovitused.json